סיעת מאמינים

סיעת מאמינים

אני מאמין מאמינים מאמינים מאמינים מאמינים מאמינים מאמינים מאמינים ברשות חיים גורן חיים גורן יו"ר סיעת מאמינים למועצת תל אביב-יפו חיים גורן בייצוג כל מי שהזהות היהודית בעיר חשובה לו בחינוך איכותי מתקדם לכלל האוכלוסיות בעיר בחיזוק הקהילה הישראלית בשכונות ובפתרון לבעיית הזרים במתן דגש לאהבת הארץ, הזהות היהודית והמורשת בתרבות יהודית עדכנית ומגוונת הפונה לכלל התושבים בייצוג הקול שלכם מול מוסדות העירייה